Историјат ПДФ Штампа Ел. пошта
четвртак, 24 новембар 2011 10:06

Читаоница врањска основана је 1879. године, само годину дана по ослобођењу од Турака. Мада се за 120 година постојања селила 11 пута, за Библиотеку је увек било места у најлепшим просторијама у граду.

Данас је то лепа, модерна Библиотека, са преко 150.000 књига, и великим бројем  часописа, фотодокумената, списа, колекцијом филмова, музичких дискова итд. По броју и структури књижног фонда, стручном уређењу, смештају и кадровској структури, Библиотека “Бора Станковић” спада у ред развијенијих народних библиотека у Србији. Библиотека и запослени у библиотеци прате развој нових технологија и трендова пословања па Библиотека данас нуди и "киндл" уређаје, могућност да користите Интернет у библиотеци итд. Данас са библиотеком и библиотекарима можете комуницирати и преко Интернета, односно путем веб-сајта библиотеке www.bibliotekavranje.rs, путем електронске поште и "Facebook"-а. Запослени интензивно раде и на креирању електронских каталога и дигитализацији. Крајем 1999. започета је и успешно спроведена аутоматизација целокупног књижног фонда коришћењем програмског пакета "BIBLIO", а од 2009. године библиотека је члан заједничког узајамног електронског каталога "COBISS"(електронски каталог).

Основна делатност Народне библиотеке "Бора Станковић" у Врању, библиотечка делатност, уређена је Законом о библиотечкој делатности (Сл.гл.РС, бр.34/96), а библиотека обавља и низ других активности усмерених ка унапређењу и развоју библиотечке делатности и унапређењу стања у културном домену. Народна библиотека "Бора Станковић" у Врању овлашћена је да обавља матичну функцију у Пчињском и Косовско-поморавском округу.

Културну делатност Библиотеке чине  књижевне вечери, сусрети, трибине и изложбе. Ова делатност је обогаћена разноврсним радионицама, смотрама и фестивалима. Библиотека "Бора Станковић" је препознатљива по својим књижевним сусретима, и многи познати писци били су гости Библиотеке.

Библиотека је више пута награђивана: "Милорад Панић Суреп" (1993) "Милорад Панић Суреп" (1996) Славици Степаненко "Седмосептембарско јавно признање" Скупштине општине Врање (1974, 2000) "Седмосептембарска награда" Скупштине општине Врање (2009).

Последње ажурирано среда, 30 јануар 2019 11:58