"Коначна верзија" песме 1968-2008, Симон Симоновић / КЊИГЕ ПДФ Штампа Ел. пошта
понедељак, 09 септембар 2013 12:08

 

"Један од најснажнијих гласова у српској поезији друге половине 20. века, Симон Симоновић, понудио је коначне верзије трећине својих песама објављених у последње четири деценије. У књизи су млад побуњен песник, уроњен у град и човекову драму у њему, онај стишан, окренут завичају и породици, али и онај уморан, са питалицама при заласку сунца, склон предаји, болестима и тамним слутњама. Ређи су модерни српски песници са јединственим етичким поимањем времена и живота – Симоновић је испевао прегршт песама о појединачним и колективним неправдама, и неприликама у којима је живео (Са неправдом, Кућа без врта). Као редак пример моћи говора свакодневице, уобличавања језика у функцији једног посебног песничког изражајног феномена, читају се његове изврсне, вишеслојне љубавне песме, у којима се преплићу сродни мотиви (Бунарска вода, Трамваји, писак), као и оне у којима пева о исконским односима људских заједница преломљеним кроз најличнију призму (Још један покушај да се доскочи хладноћи). Његов песнички језик остварује се у самом корену, као у заумној, меланхоличној песми Нишна ме дашак, или у онима о сугласницима и самогласницима. Разноврсност у језику и мотивима огледа се и у дијалогу са одабраним књижевним наслеђем (Онај живот, Месечина). Коначна верзија обједињује најдубља и најлепша достигнућа певања и мишљења Симона Симоновића. Тим пре и тим више што се ниједним стихом она не исцрпљују, већ се разрађују све дубљим и универзалнијим значењима."

Последње ажурирано понедељак, 09 септембар 2013 12:22