Веб-сервис: Европска библиотека

Европска библиотека је веб-сервис који нуди приступ различитим садржајима: књигама, часописима, мултимедији итд. Садржаји са веб-сајта налазе се у 43 националне библиотеке. Европска библиотека је прозор у свет и различитости култура, односно садржаја свих националних библиотека. Веб-сајт садржи и електронски каталог свих националних библиотека (обједињује све каталоге).

Веб-сајт: Европска дигитална библиотека

 


 

Посетите нас

Радно време Телефони Адреса

Понедељак - петак: 08 - 19 часова

Суботом: 08 - 13 часова

017/400-063 (централа)

017/414-552 (Aмерички кутак)

Централа:

Лоле Рибара бб, Врање